logo

 • e-Posta

  bilgi@alagrup.com
 • Telefon

  312 473 5751
DETAY

MATBON MADEN KİMYASALLARI

 1. “MOMU UF” ÇİFT İÇERİKLİ YAPIŞTIRICI (üre-formaldehit)(t)-ton.

–              çatlak, bozuk ve zayıf tabakalar ile uzunayak çalışmaların tavanı, tabanı ve yan yüzeyleri ile galerilerindeki atık kömür kayalarının güçlendirilmesi

–              gevşek kayaların ve kırıklı bölgelerin güçlendirilmesi

–              gazların ve suyun dışarı akışının ve göçünü engellemek amacıyla atık kaya ve kömürdeki çukurları tıkama

–              yalıtım haznelerini, havalandırma, patlama-geçirmez güvenlik ve barajları kapatma

–              açıklıklar ve aralıklar ve boş alanları doldurma

–              hasarlı beton konutları ve diğer bina yapılarını güçlendirmek

–              sürgü /dayanak noktası enjeksiyonu

–              tehlikeli maddelerin akışını engellemek için tabakalar oluşturulması

–              zehirli sıvı maddenin saflaştırılması

–              sızdırmazlık yüzeyinin oluşturulması

 1. “MAFLEX”KÖPÜK. Fenol-formaldehit köpüğü.

Çift içerikli ürün.(1)-litre

–              yeraltı madenciliğinde ; endojen ve metan patlama tehlikesi ile mücadele, hava kaybını ortadan kaldırma ve kazıları sağlama

–              kaya kütlesindeki yarıklar, açıklıklar ve boşlukları doldurma

–              gevşek, kırık kaya kütlesinin güçlendirilmesi

–              Havalandırmada ve yalıtımda baraj vazifesi görür.

–              kötü kullanılan duvarların izolasyonu

–              kazıların kırık yan duvarları, çatılar ve zeminlerin mühürlenmesi

–              galerilerin bakımı

–              sürgüleme/dayanak noktası,

–              yanıcı olmayan bölgelerde

 1. ”AA” KÖPÜGÜ. Çift içerikli, aktif antipirojenli üre köpüktür.(1)-litre.

–              kömürün kendi kendine yanmasını engellemek için, özellikle baş yukarılarda antipirojen ile yalıtım tabakası oluşturmak.

–              metan patlaması ve yangın tehlikesini giderme amacıyla kazı noktalarındaki boşlukları doldurmak,

–              geçici yalıtım hazneleri yapmak,

–              sıfır zeminler / boş alanları doldurmak

4.”PIANOMAT” KÖPÜK. Mineral köpüktür. Köpüklü çimento

–              mineral bağlayıcıdır.-(t)-ton.

–              kazı alanı arkasındaki boşlukları doldurma,

–              galeriler boyunca tavan formasyonunu sağlam tutmak,

–              barajlar oluşturma havalandırma yalıtım ve yangın koruması

–              yan duvarları ve kazı çatılarını yalıtma,

–              sıfır zeminleri/ boş alanlar, aralıkları vb. doldurulmak

 1. “SIMLAT” YAPIŞTIRICI. Çift içerikli yapıştırıcı sistemdir. (A içeriği sil katlar ve yardımcı maddelerin bir karışımıdır ve B içeriği difenilmetan diizosiyanatların bir karışımıdır).

–              yüzey ve yer altı madenciliği,

–              tutturma, güçlendirme için kullanım,

–              kömür üretimi veya galeri ilerlemesi esnasında oluşan kırıklı bölgelerin güçlendirilmesi esnasında kaya saplaması vb. işlemlere yardımcı olmak.

 1. “ZELİMET”.Antipirojen köpüklü jel formülü.-(t)-ton

–              açık ve kapatılmış kazı alanlarında yangınla mücadele,

–              aktif yangın mücadelesi için, kömürün kendini ısıtma sürecini durdurmak,

–              kazı yalıtımı için

–              Sürülmüş galeri duvarlarındaki boşlukları doldurmak,

–              kazıların çatı ve yan duvarlarındaki kırık kayaların güçlendiril-mesi amacı.

matbon matbon1 matbon2 matbon3 matbon4 matbon5